/// menu
/// menu
Een historische locatie, een nieuw geluid.
 Home

Welkom op de website Park Vogelenzang. Park Vogelenzang is de naam van de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein van GGZ inGeest in Bennebroek (gemeente Bloemendaal). Op deze website vindt u meer informatie over het terrein en de ontwikkeling van Park Vogelenzang.

De oude ‘geestgronden’ veranderen van een monofunctioneel zorgterrein in Park Vogelenzang. Op het prachtige terrein komt ruimte voor allerlei functies waarbij het accent zal liggen op wonen. Daarbij staan het benutten van de huidige kwaliteiten van de monumentale bebouwing en het behoud en de uitbreiding van het prachtige landschap centraal.

‘Het geheel is meer dan de som der delen’

Laatste nieuws
 • Fotowedstrijd Park Vogelenzang
  06.11.17

  Fotowedstrijd Park Vogelenzang

  GGZ inGeest heeft een fotowedstrijd georganiseerd waar medewerkers, patiënten en omwonenden aan mee konden doen met als onderwerp Park Vogelenzang. De opdracht was om te laten zien hoe parkachtig, groen en monumentaal het terrein is. De jury geeft de ingezonden foto’s beoordeeld en een keuze gemaakt voor de eerste, tweede en derde prijs.

  Lees meer
 • 22.08.17

  Bestemmingsplan­procedure gestart

  Begin 2017 is de bestemmingsplanprocedure gestart. Verwacht wordt dat begin november 2017 een voorlopig ontwerp gereed zal zijn, deze zal einde dit jaar ter inzage liggen.

 • 22.08.17

  Stedenbouwkundig Plan goedgekeurd

  Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad Bloemendaal het Stedenbouwkundig Plan goedgekeurd.

  Lees meer

 • Aankondiging start verkoop Park Vogelenzang
  22.08.17

  Aankondiging start verkoop Park Vogelenzang

  De verkoop van Park Vogelenzang worden gestart middels een openbare tender, naar verwachting in kwartaal 1 van 2018. Op deze website worden te zijner tijd de details van het verkoopproces gepubliceerd. Tot het zover is, kunt u via de website op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en is het mogelijk u aan te melden als geïnteresseerde.

Dank voor uw aanmelding.

U ontvangt van ons updates over de ontwikkeling per mail.