Verkoopinformatie
/// menu
/// menu
Een historische locatie, een nieuw geluid.
 Home

Welkom op de website Park Vogelenzang. Park Vogelenzang is de naam van de herontwikkeling van het ziekenhuisterrein van GGZ inGeest in Bennebroek (gemeente Bloemendaal). Op deze website vindt u meer informatie over het terrein en de ontwikkeling van Park Vogelenzang.

De oude ‘geestgronden’ veranderen van een monofunctioneel zorgterrein in Park Vogelenzang. Op het prachtige terrein komt ruimte voor allerlei functies waarbij het accent zal liggen op wonen. Daarbij staan het benutten van de huidige kwaliteiten van de monumentale bebouwing en het behoud en de uitbreiding van het prachtige landschap centraal.

GGZ inGeest biedt 12,5 hectare terrein te koop aan, aan de rand van Bennebroek (gemeente Bloemendaal) met diverse (monumentale) opstallen en gelegen op diverse percelen eigen grond. Op de ontwikkellocatie passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. De verkoop van Park Vogelenzang is gestart. Lees alles over de verkoop en de procedure bij ‘verkoop’.

Laatste nieuws
 • Verkoop Park Vogelenzang gestart
  19.03.19

  Verkoop Park Vogelenzang gestart

  De verkoop van Park Vogelenzang is gestart. Middels een openbare gestructureerde verkoop bieden wij te koop aan een unieke ontwikkellocatie voor maximaal 250 woningen op  12,5 hectare grond in de gemeente Bloemendaal.

  Verkoopinformatie
 • Update November
  02.11.18

  Update November

  Op 18 september én 16 oktober jl. is Park Vogelenzang uitgebreid behandeld door de commissie grondgebied van de gemeente Bloemendaal. Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan alsook de anterieure overeenkomst stonden op de agenda. Helaas heeft de commissie grondgebied in de vergadering op 16 oktober bepaald dat de plannen nog niet klaar zijn voor vaststelling door de gemeenteraad begin november. Op onderdelen is nadere uitwerking of verduidelijking nodig. GGZ inGeest en gemeente Bloemendaal gaan hier mee aan de gang. Naar verwachting kunnen de plannen begin 2019 alsnog door de raad worden vastgesteld. De vertraging betekent helaas ook dat het verkoopproces (opnieuw) later dan gepland zal starten. De vergaderingen van de commissie grondgebied zijn terug te kijken op de website van de gemeente Bloemendaal. Na positieve behandeling in de gemeenteraad zal GGZ inGeest spoedig starten met het verkoopproces.

 • Update proces
  26.09.18

  Update proces

  De afgelopen periode is er door GGZ inGeest, haar adviseurs en de gemeente Bloemendaal hard gewerkt aan de herontwikkeling van Park Vogelenzang. Op dit moment zijn het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in procedure bij de gemeenteraad van Bloemendaal. Naar verwachting worden deze plannen begin november vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt dan ook de anterieure overeenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad. Na positieve behandeling in de gemeenteraad zal GGZ inGeest spoedig starten met het verkoopproces. Houd de website en uw mailbox dus in de gaten! We informeren u als meer bekend is over de start verkoop.

 • Aankondiging start verkoop Park Vogelenzang
  17.09.18

  Aankondiging start verkoop Park Vogelenzang

  De verkoop van Park Vogelenzang worden gestart middels een openbare tender. Op deze website worden te zijner tijd de details van het verkoopproces gepubliceerd. Tot het zover is, kunt u via de website op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en is het mogelijk u aan te melden als geïnteresseerde.

 • Fotowedstrijd Park Vogelenzang
  06.11.17

  Fotowedstrijd Park Vogelenzang

  GGZ inGeest heeft een fotowedstrijd georganiseerd waar medewerkers, patiënten en omwonenden aan mee konden doen met als onderwerp Park Vogelenzang. De opdracht was om te laten zien hoe parkachtig, groen en monumentaal het terrein is. De jury geeft de ingezonden foto’s beoordeeld en een keuze gemaakt voor de eerste, tweede en derde prijs.

  Lees meer
 • 22.08.17

  Stedenbouwkundig Plan goedgekeurd

  Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad Bloemendaal het Stedenbouwkundig Plan goedgekeurd.

  Lees meer

Dank voor uw aanmelding.

U ontvangt van ons updates over de ontwikkeling per mail.