Verkoopinformatie
/// menu
/// menu
Een historische locatie, een nieuw geluid.
 Het plan

GGZ inGeest biedt te koop aan circa 12,5 hectare terrein aan de rand van Bennebroek (gemeente Bloemendaal) met diverse (monumentale) opstallen.

Op de ontwikkellocatie “Park Vogelenzang” passen na ontwikkeling maximaal 250 woningen, deels in getransformeerde bestaande gebouwen en deels in nieuw te realiseren woningen. Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling van het gebied. Park Vogelenzang wordt een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft én waar ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. De eeuwenoude bomenstructuren in het gebied zijn beeldbepalend voor de uitstraling van het parkachtige nieuwe woongebied.

GGZ inGeest zal niet zelf risicodragend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarvoor zoeken zij een koper die het gehele plangebied in eigendom overneemt en de woonwijk tot ontwikkeling brengt. GGZ inGeest en de andere zorginstellingen die reeds aanwezig zijn op het terrein, blijven wel in gelijke functie aanwezig in Park Vogelenzang. De opbrengsten uit de verkoop investeert de instelling opnieuw ten behoeve van de zorg aan mensen met psychiatrische problemen.

Een herpositionering van het terrein bekijkt GGZ inGeest dan ook vanuit de positie van de patiënten en hun welzijn en vanuit de doelstelling op een duurzame wijze te ontwikkelen. Duurzaamheid in de vorm van behoud van monumentale groenstructuren en historische bebouwing, maar ook duurzaamheid in het aanwenden van duurzame energiebronnen, het energiezuinig bouwen. GGZ inGeest is er van overtuigd dat deze visie op de toekomst van het terrein veel kansen biedt voor het behoud van deze unieke locatie. Zowel voor het verlenen van uitstekende patiëntenzorg alsook voor de inwoners van Bennebroek.

Dank voor uw aanmelding.

U ontvangt van ons updates over de ontwikkeling per mail.