Verkoopinformatie
/// menu
/// menu
Een historische locatie, een nieuw geluid.
 Historie

Het terrein, de voormalige 16e eeuwse buitenplaats Lokhorsterduin, werd in 1924 door de ‘Vereniging tot Christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken’ gekocht. Tussen 1927 en 1939 werd het terrein en de gebouwen volgens het ontwerp van A.T. Kraan gerealiseerd in een verstrakte versie van de Amsterdamse School. Het terrein is ontworpen volgens een zogenoemd paviljoenstelsel: bebouwing of complexen die los in het groen staan. Uniek aan het terrein is dat zowel de gebouwen als het stedenbouwkundig/landschappelijke ontwerp van het terrein ontworpen is door één architect. In de loop van de tijd zijn ‘originele’ panden gesloopt vanwege nieuwe eisen die gesteld werden aan het verlenen van (geestelijke) zorg. Panden die behouden zijn, zijn het gebouw Vogelenzang, Beukenhorst en Lokhorst, de Speeldoos, de Kerk en het Energiegebouw met Watertoren. Met name rondom de historische bebouwing is de landschappelijke aanleg en inrichting nog intact gebleven. In 2007 is de historische bebouwing en de landschappelijk aanleg aangewezen als gemeentelijk monument.

Het aantal bedden op deze locatie is de afgelopen jaren drastisch gedaald met als gevolg dat er sprake is van enige leegstand. Het vertrek van cliënten, maar ook van bestuur en staf uit Bennebroek, veroorzaakt een sluipende verloedering van het terrein en van de gebouwen. Verdere verloedering moet en kan voorkomen worden. Het terrein heeft immers veel kwaliteiten die op een andere manier benut kunnen worden voor wonen, werken, zorg en vermaatschappelijking van de zorg.

Dank voor uw aanmelding.

U ontvangt van ons updates over de ontwikkeling per mail.